หมายเหตุ : หากคุณต้องการชำระเงินด้วยบัตรเดบิต หรือบัตรเครดิต
กรุณาเลือกชำระเงินด้วย Paypal และเมื่อคุณเข้าหน้า Paypal ให้เลือก "ชำระเงินโดยไม่เข้าสู่ระบบ"