top of page

About Pally

OUR STORY

 

 

 

KNOW PALLY

THE DESIGN

MATERIAL

PRODUCT

"มิตรภาพและครอบครัวที่อบอุ่นคือแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และพัฒนาสินค้าพาวลี่ให้เกิดขึ้น"

ถุงเท้าพาวลี่

About PALLY

แนะนำตัวพาวลี่

"พาวลี่" เพื่อนคู่ใจของวัยเรียน มีอุปนิสัยเป็นมิตร ร่าเริงซุกซน ชอบทำกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมกลางแจ้ง

พาวลี Pally ถุงเท้าพาวลี่ใส่สบาย ไม่ย้วย
ถุงเท้าพาวลี่ ใส่สบาย ทนทาน

Our vision

วิสัยทัศน์ของเรา

"พาวลี่" มุ่งเน้นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

ที่ตอบความต้องการของทุกคนในกิจกรรมต่างๆ

โดยมีแนวความคิด ในการเสริมสร้างมิตรภาพ

และความสัมพันธ์ในครอบครัว

จึงสร้างสรรค์ถุงเท้าที่มีคุณภาพ ใส่สบาย

และมีฟังก์ชั่นตอบโจทย์กิจกรรมต่างๆของครอบครัวยุคใหม่ 

ถุงเท้าพาวลี่ Pally

เพราะวัยเรียน

มีกิจกรรมเยอะ

"พาวลี่" เข้าใจถึงทุกความต้องการ ในการสวมใส่ถุงเท้าของวัยเรียน 

จึงสร้างสรรค์รูปแบบถุงเท้าที่หลากหลาย

ฟังก์ชั่น โดยนำเอานวัตกรรมใหม่ๆมาวิจัย

เพื่อพัฒนาถุงเท้าทุกรุ่น ให้ตอบโจทย์ทุกกิจกรรม ให้สวมใส่ถุงเท้าได้สบายและคล่องตัวไม่อึดอัด

วัยทำงาน

ต้องการความคล่องตัวและดูดี

พาวลี่ใส่ใจในความต้องการของผู้ชายทำงานทุกคน

ที่มีกิจวัตรทั้งในindoor และ outdoor

ต้องการถุงเท้าที่สวมใส่สบาย ดูดี และช่วยแก้ปัญหาแบบเดิมๆ คือเมื่อซักเครื่องก็เสียรูปและย้วยง่าย

ถุงเท้าสำหรับออก

กำลังกายทั้งชายหญิง

ในชีวิตประจำวันการออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญ

และการมีถุงเท้าที่ใส่สบาย สวมใส่กระชับเท้า

จะช่วยให้คล่องตัวและลดความบาดเจ็บระหว่างการออกกำลัง

ถุงเท้าเพื่อครอบครัวยุคใหม่

พาวลี่สนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ในทุกครอบครัว

มุ่งหวังให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันใน

ทุกๆวัน หรือเทศกาลพิเศษต่างๆ

เพราะพาวลี่เล็งเห็นว่าสังคมที่ดี มีจุดเริ่มต้นจากที่บ้าน

bottom of page